0

Juna Duker mm.

Juna Duker mm.

Juna har damaskduker, voksduker, bomullskluter etc. Felles for dem er at de kan lage en vakker ramme for bordet for både fest eller hverdags.