0

Eglo Pendler LED

Eglo Pendler LED

Som de fleste har erfart, er interessen rundt LED økende i belysningsmarkedet. Denne interessen vil selvfølgelig fortsette å øke betydelig i årene fremover. Dette forsterkes også som en følge av at mange av de velkjente glødepærene nå fortløpende fases ut, og at flere typer halogenlyskilder gradvis vil forsvinne i årene som kommer som en følge av EU sitt energieffektiviseringsprogram. Satt på spissen, er alternativene vi da sitter igjen med, sparepærer og LED. Sparepæren vil nok bestå i mange år fortsatt, ikke minst fordi den fremstår som betydelige rimeligere enn sammenlignbare LED alternativer. Det som til gjengjeld blir spennende å se er hvor mye de store produsentene er villige til å fokusere på å videreutvikle teknologien for å optimalisere lyskvaliteten for sparepærene ytterligere. Det er imidlertid ingen tvil om at utviklingen innenfor LED vil fortsette å skyte fart, og ikke minst gjøre seg enda mer gjeldende innenfor den delen av belysningsmarkedet som retter seg mot private husholdninger.